Brand & Ontruiming

Wettelijke normen en regelgeving

Steeds vaker eist een bevoegde autoriteit zoals de brandweer of verzekering een gecertificeerde branddetectiesysteem in bedrijfspanden.

Het principe van een goed branddetectiesysteem is er op gebaseerd om vroegtijdig te signaleren. Hierdoor komt de veiligheid van mens en dier zo min mogelijk in het gedrang en kan de materiele schade aan gebouwen en inrichting tot een minimum worden beperkt. De belangrijkste voordelen van een goed branddetectiesysteem zijn;

 • veiligheid van mens en dier blijft maximaal gewaarborgd
 • schade aan gebouwen en inventaris blijven tot een minimum beperkt
 • continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd
 • verlies van de bedrijfgegevens wordt beperkt
 • beperking van het aantal ongewenste valse meldingen

THT is als organisatie sinds 2014 niet meer BMI erkend volgens de CCV, maar heeft haar personeel hier wel voor opgeleid en kan u nog wel van dienst zijn bij de aanleg van een brandmeldinstallatie. Wij installeren de bekabeling en componenten conform de NEN 1010; NEN8012;  NEN2535; NEN2575 en waarnodig conform de NPR 2576. Bij oplevering ontvangt u dan van ons een “Installatie Attest Brandmeldinstallaties” als bewijs dat wij dit veilig en verantwoord hebben gedaan. Om aan de brandveiligheidseisen te blijven voldoen, dient een installatie jaarlijks getest te worden.

De ervaring laat zien dat veel panden niet voldoen aan deze brandveiligheidseisen, waardoor de veiligheid van mens en dier onnodig in het gedrang komt en de kans op schade aan gebouwen en apparatuur oploopt en de verzekering materiele schade niet uitkeert!

Voor woonhuizen heeft de overheid het bouwbesluit aangepast, hierin wordt geëist dat in nieuwbouw woningen en bestaande panden diverse rookmelders conform de NEN 2555 dienen te worden geïnstalleerd. Ook deze melders kunnen wij voor u installeren en onderhouden.

Voor het beperken van brandgevaarlijke situaties, uitbreiding en ontwikkeling van brand, maken wij uitsluitend gebruik van materialen en partners welke voldoen aan de daarvoor geldende NEN-normen. Naast brandmeldinstallaties installeren wij ook:

 • brandontruimingsinstallaties
 • brand- en subbrandcompartimenten
 • blusmiddelen
 • blusgasinstallaties
 • noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.

Bent u er niet zeker van of uw brandmeldinstallatie voldoet aan de wettelijke normen? Ga naar de checklist.

Checklist brandveiligheid

Ten behoeve van de brandveiligheid moet u een logboek bijhouden. Dit logboek moet in uw pand aanwezig zijn op een door u aan te wijzen plek. In dit logboek staat informatie over te verrichten werkzaamheden en bevindingen tijdens het periodieke onderhoud aan de brandveiligheidsvoorzieningen. Ook bewaart u hierin de kwaliteitsbewijzen van de verschillende installaties.

Als ondernemer bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de brandveiligheid van uw pand en de veiligheid van uw personeel. Zorg er daarom voor dat dit in uw bedrijf op orde is en dat u voldoet aan de eisen van zowel de verzekering als de plaatselijke overheid. De onderstaande checklist toont u de punten waar het bij bedrijven meestal fout gaat met betrekking tot de brandveiligheid.

 • Is er een opgeleidpersoon (OP) aanwezig? Of is er een bedrijf die de maandelijkse danwel 4 maandelijkse OP taken voor u uitvoerd?
 • Is het logboek van de brandmeldinstallaties compleet? Controleer het volgende:
 • -    Is het logboek ingevuld met de alarmen (echt, onecht en ongewenst), storingen en alle werkzaamheden die er zijn uitgevoerd?
 • -    Is er een programma van eisen (PvE) aanwezig?
 • -    Is er een opleveringsrapport aanwezig?
 • -    Is het certificaat aanwezig?
 • -    Is het (laatste) onderhoudsrapport aanwezig?
 •    Is de technische documentatie aanwezig?
 •    Is het logboek voorzien van installatieplattegronden?
 • -    Is er een gebruikershandleiding in het Nederlands(verplicht)?

Als één van deze punten niet op orde is of u twijfeld hieraan, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.