Missie

Het is onze missie om voor de klant van toegevoegde waarde te zijn, op professionele wijze te ontzorgen en de meest economische, innovatieve en duurzame elektrotechnische oplossingen te kunnen bieden. Hierdoor zijn wij in staat om uw continuïteit te waarborgen en succesvol te blijven.

Visie

Onze verwachtingen voor de utiliteitsbouw in 2017 en 2018 zijn hoopvol en positief. Doordat de utiliteitsbouw uit zeer verschillende segmenten bestaat, was de groei in 2016 nog niet in alle segmenten te zien. Belangrijke trends in de utiliteitsbouw zijn renovatie en transformatie in plaats van nieuwbouw en dit biedt kansen.

Veel scholen zijn verouderd en moeten gerenoveerd worden om een goed binnenklimaat te houden. Sinds 1 januari 2015 zijn scholen zelf verantwoordelijk voor hun onderhoud. Scholen krijgen daarvoor rechtstreeks geld vanuit het Rijk dat voorheen in het Gemeentefonds werd gestort. Dit maakt het eenvoudiger voor scholen om te renoveren. Ook veel zorggebouwen zullen gerenoveerd of zelfs getransformeerd moeten worden. Oude zorggebouwen voldoen vaak niet aan de nieuwe zorgwensen en moeten daaraan aangepast worden.

Ook voor commerciële gebouwen is de renovatie- en transformatieopgave groot. Vooral in de segmenten met een hoge leegstand. De leegstand van kantoren zal de komende jaren snel verminderen nu steeds minder Rijksvastgoed op de markt komt. Bouwers kunnen inspelen op de mogelijkheden tot transformatie. Kantoren op kansrijke locaties kunnen worden getransformeerd tot woningen of studentenhuisvesting. Voor B- en C-locaties is dit niet mogelijk. Er zijn al wel creatieve initiatieven om kantoren op dergelijke locaties een andere bestemming te geven. Bijvoorbeeld door het kweken van planten met behulp van led verlichting in leegstaande gebouwen.

De Rijksgebouwen die op de markt aanwezig zijn, bieden ook kansen voor ons als installatiebedrijf. De 900.000 vierkante meter kantoorruimte en 1,9 miljoen andere objecten die op de markt aanwezig zijn, moeten vaak nog aangepast gaan worden aan de wensen van nieuwe gebruikers.