Inspecties

"Ondernemers, onderschat uw eigen verantwoordelijkheid niet"

In het kader van het "Bouwbesluit 2012" stellen de verzekeringsmaatschappijen steeds hogere eisen aan veiligheid van gebouwen.Een vereiste is om inspecties te laten uitvoeren op uw pand, apparaten en gereedschappen. Ook de Arbo-dienst beveelt NEN3140 inspecties aan, zodat medewerkers of bewoners een veilige werkplek of woonomgeving hebben. Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg 90% van de ondervraagden op de hoogte is van de NEN normen. Daarvan weet echter 30% niet of hun installatie eraan voldoet. THT Elektrotechniek verzorgt de nodige inspecties, zodat uw risico beperkt blijft en de veiligheid van uw medewerkers gegarandeerd is.

Laagspanningsinspectie (NEN3140 )

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte werkomgeving. Om dit doel te realiseren, dient iedere elektrotechnische installatie te voldoen aan de hiervoor geldende richtlijnen en regelmatig te worden getoetst conform de norm NEN3140. Met een NEN3140 laagspanningsinspectie krijgt u inzicht in de reparaties en verbeteringen die nodig zijn om weer te voldoen aan de gestelde eisen. Tegelijk wordt de levensduur van de installatie verhoogd. Door gebreken tijdig te verhelpen zullen er minder onderbrekingen in het productieproces voorkomen. De periodieke inspectie wordt volgens een uitgebreid inspectieplan uitgevoerd. De installatie wordt visueel en door middel van metingen en beproevingen geïnspecteerd. Op basis van deze onafhankelijke inspectie wordt een helder en inzichtelijk rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd. Na eventuele aanpassing, reparatie en herkeuring geldt het geparafeerde rapport als bewijs voor de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen dat alles voldoet aan de geldende veiligheidseisen. De inspecties van THT Elektrotechniek zijn betrouwbaar, van hoge kwaliteit en kenmerken zich door een uitstekend prijs/prestatie verhouding.

Inspectie arbeidsmiddelen (NEN3140)

Het Arbobesluit eist dat elektrische arbeidsmiddelen aan een periodieke NEN3140 inspectie dienen te worden onderworpen. Deze inspectie bestaat uit metingen, beproevingen en een visuele controle. De afwijkingen die hierdoor aan het licht komen, dienen te worden hersteld waardoor de veiligheid van het operationeel personeel wordt gewaarborgd. THT Elektrotechniek voert deze inspecties graag deskundig en volgens de voorgeschreven voorschriften voor u uit, daarbij worden de arbeidsmiddelen na afloop voorzien van een keuringssticker. De rapportage geeft een duidelijk beeld van de eventuele tekortkomingen van de geïnspecteerde arbeidsmiddelen.

Keuring klimmaterieel (NEN2484 en NEN2718)

Deze keuring, die verplicht is volgens de Arbo-wet, geeft de zekerheid dat u uw personeel veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stelt.
Iedere werkgever moet voldoen aan deze eisen en zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Door deze veiligheidsinspectie en/of keuring heeft u als werkgever aan de juridische verplichtingen voldaan.

De volgende onderdelen worden tijdens deze keuring meegenomen:

  • Ladders
  • Rolsteigers
  • Trappen

Voor meer efficiëntie is deze keuring gelijktijdig te combineren met onder andere de NEN3140 arbeidsmiddelen inspectie. Een keuring door THT Elektrotechniek  werkt preventief en biedt de gewenste bedrijfszekerheid.