Levensloop bestendig wonen

Het levensloopbestendig maken van woningen is niet alleen maar een kwestie van nieuwe technieken en innovaties. Integendeel zelfs. Vele technieken en inzichten zijn bewezen effectief en daarmee eenvoudig inzetbaar. Vooral ook als er goed geluisterd wordt naar de bewoners. Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden? Hoe kan veiligheid en comfort en optimaal woongenot worden gecombineerd? Met de juiste input biedt het digitale stappenplan de oplossingen.

Het inventariseren van bestaande kennis en brede toegankelijkheid van die kennis waren belangrijke doelstellingen binnen het project Wel Thuis. Welke bewezen technieken zijn voorhanden? TNO heeft alle technieken geïnventariseerd op basis van potentiële medische en leeftijdsgerelateerde vragen van bewoners. Bij de inventarisatie is aandacht besteed aan de inhoudelijke, organisatorische, bouwkundige en financiële aspecten van levensloopgeschikt wonen. Het resultaat is een digitaal stappenplan dat bijvoorbeeld tijdens een renovatie of verbouwing gebruikt kan worden.

Maak uw woning levensloop bestendig en haal meer comfort in huis (3,5 MB)