Inspecties

Laat uw installatie door ons controleren

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf ondernemingen niet tevreden is over haar beveiligingsinstallaties. Bent u op de hoogte van de geldende regels en normen? Zijn uw beveiligingsinstallaties verouderd? Wilt u dit laten controleren?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Brandpreventie en -veiligheid

Het komt steeds vaker voor dat een installatiebedrijf in gebreke blijft bij het onderhouden en inspecteren van uw brandbeveiligingsinstallaties. U bent zelf echter eindverantwoordelijk voor uw brandbeveiliging. THT geeft deskundig advies en is gecertificeerd voor het uitvoeren van de NEN 3140 en NEN-EN-50110-1 inspecties op laagspanningsinstallaties. Voor zakelijke klanten inspecteren wij het hele (bedrijfs)pand en voor particulieren de gehele woning. Na herstel van de geconstateerde gebreken kan de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw installatie door ons gewaarborgd worden. Wij bevestigen dit door de afgifte van een certificaat.
Voldoet uw gebouw aan de normen voor brandveiligheid? Klik hier voor een checklist?)

Voorkom brand of persoonlijke ongelukken

Als NCP gecertificeerd bedrijf doen wij inspecties vanuit een deskundig oogpunt. Wij zorgen ervoor dat uw installaties voldoen aan alle veiligheidsnormen die de overheid voorschrijft denk hierbij aan het opstellen van een;

  • brandplan
  • vluchtroutes
  • nood/transparantverlichting
  • brandmeldinstallaties

Uw veiligheid staat bij ons hierin centraal. Zonodig geven wij advies om uw brandveiligheid en -preventie te optimaliseren.