MVO

Algemeen directeur Hans van der Togt:
"Vertrouwen in elkaar en in de organisatie, respect voor het leven en het milieu, integriteit bij alles wat je doet, dat zijn voor mij kernwaarden waar ik voor sta en waar ik altijd naar zal streven"

Duurzaam ondernemen staat voor het zoeken naar evenwicht tussen welzijn, natuur en economie. De THT Groep is professioneel, betrouwbaar, integer en innovatief DEKRA gecertificeerde organisatie. Ieder jaar opnieuw worden wij op diverse fronten uitgebreidt getoetst door de DEKRA (voorheen KEMA). Een van de toetsingscriteria is onder andere de wijze waarop wij omgaan met milieuzaken zoals het verzamelen en milieuvriendelijk afvoeren en laten verwerken van bijvoorbeeld bouwafval, TL buizen en hogedruklampen, accu`s, batterijen, enz… Wij zijn als organisatie ook oprecht begaan met het dierenleed in de wereld en het welzijn van onze hulp behoevende en kwetsbare medemens.

Om deze gedachte kracht bij te zetten, hebben wij o.a. in onze collectieve winstdelingreglement het volgende opgenomen; “ Van het uiteindelijke winstdelingsbedrag zal 25%, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden besteed aan goede doelen of aan een nog nader te bepalen sociale invulling (bijvoorbeeld een scholingsfonds voor kinderen van medewerkers van de THT Groep). Jaarlijks zal hier op democratische wijze een door directie en personeel gedragen bestemming voor worden gekozen.” Dit kunnen uiteenlopende goede doelen zijn zoals Friends For Life (Microkrediet), Kika, Stichting Aap, War Child, WNF, GreenPeace, Memisa, Unicef, Spieren voor Spieren, Right to Play, enz…De THT Groep steunt ook de Nederlandse Kunst & Cultuur door middel van de uitgifte van "Podium Cadeaukaarten" De THT Groep is voortdurend op zoek naar nieuwe innovaties in de techniek. Hierdoor kunnen wij onze klanten helpen om bijvoorbeeld mbv de laatste ontwikkelingen op het gebied van PV systemen (zonnepanelen) en LED techniek de mogelijkheid bieden energie te besparen en hiermee hun ecologische footprint verder te verlagen. Of het nu gaat om de keuze van duurzame bouwmaterialen, de koffie op de zaak danwel de aanschaf van energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfswagens, de MVO gedachte is bij de THT Groep een vanzelfsprekendheid en maakt een wezenlijk deel uit van onze de visie!